huisregels verhuur

Huisreglement gebruik van machines en werkplaats van Het LeerLokaaL

 1. Huurder betreedt de werkplaats volledig voor eigen risico.
 2. Huurder maakt volledig voor eigen risico gebruik van het gereedschap
 3. De huurder dient te allen tijde de instructies voor het gebruik van de aanwezig machines op te volgen.
 4. Het niet opvolgen van de instructies in schrift of woord en de daardoor ontstane schade komt volledig voor rekening van de huurder.
 5. Het is slechts toegestaan te stansen na toestemming van docent of bedrijfsleiding van de verhuurder.
 6. Het is niet toegestaan om zelf de instellingen van de machine te wijzigen. Schade als gevolg van negeren van deze regel zal doorberekend worden.
 7. Stansen alleen tijdens de werkuren. Niet als er lessen bezig zijn.
 8. Gebruik van garen, tape,  plakband en andere hulpmiddelen die op kunnen raken is voor rekening van de huurder.
 9. Gebruik garen van het LeerLokaaL €2,50 per keer, ongeacht de tijdsduur van je verblijf in het LeerLokaaL
 10. Naaldbreuk is voor rekening van de huurder.
 11. Koffie en thee zijn gratis. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de gebruikte bekers, glazen of kartonnen bekertjes opgeruimd of weggegooid worden.
 12. De huurder dient zorg te dragen voor het schoon en  opgeruimd achterlaten van de werkplek.