Privacybeleid Het LeerLokaaL

Arnhem, 25 mei 2018

Je privacy is voor VOF Het LeerLokaaL van belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van ons www.hetleerlokaal.nl en www.shop.hetleerlokaal.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Opleiding

Voor je inschrijving in onze cursussen en workshops maken we gebruik van een inschrijfformulier dit formulier wordt verwerkt bij formdesk.nl met welke wij een verwerkersovereenkomst hebben

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij verwerken

verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken de  persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen opleiding.
 • Het afleveren van de door jou gekozen opleiding en daarmee samenhangende producten en diensten.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je op de hoogte te houden van al onze diensten en producten en je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Toestemming

 • Uitvoering van een overeenkomst met jou
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang van Vof Het LeerLokaaL of een derde.
 • Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Website en webshop

 Je account

Bij gebruik van onze diensten moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, ip-adres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten en het bestrijden van fraude. Wij bewaren deze informatie tot je het account hebt opgeheven plus de wettelijke bewaartermijn. Je kunt het account laten opheffen door contact met ons op te nemen en ons daartoe te verzoeken.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. In het kader van het afhandelen van de betaling en bestelling, bewaren wij ook jouw betaalgegevens.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, ip-adres en domeinnaam. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond plus de wettelijke bewaartermijn.

oegang klantportaal

Via ons klantportaal inlog shop.hetleerlokaal.nl krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor jouw account. Wij houden bij wat je besteld hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is, zodat we je bij vragen kunnen helpen. Ook gebruiken we dit voor het oplossen van problemen.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en ip-adres. Deze hebben wij nodig vanwege de dienst die we aan je verlenen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en domeinnaam. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Voor klanten geldt dat we je gegevens bewaren tot het einde van onze wettelijke bewaartermijn.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze opleiding en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot jouw account is opgeheven of als niet-klant zodra je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Marketing

Wij willen jou als klant graag informatie sturen over nieuwe producten, cursussen en workshops die voor jou interessant zijn. Dit doen wij per e-mail en niet vaker dan 6 keer per jaar. We sturen je alleen e-mails als we denken dat je er echt iets aan hebt.Je kunt je op ieder moment afmelden voor marketingacties. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden

Om onze diensten te kunnen leveren werken we samen met een aantal toeleveranciers. Hiermee hebben wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen dat jouw privacy gewaarborgd is. Indien gewenst is het mogelijk een lijst van toeleveranciers bij ons op te vragen. Met uitzondering van de genoemde partners (die je bij ons op verzoek kunt opvragen), geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaardeaan andere bedrijven. Voor de bedrijven waarmee wij samenwerken, kun je er vanuit gaan dat wij daar verwerkersovereenkomsten mee hebben gesloten. De samenwerkingen met deze bedrijven zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze aangeboden diensten.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Voor meer informatie check hier onze ​Cookie policy​.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.
Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zullen wij ons inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Jij als klant stelt enkel persoonsgegevens aan ons ter beschikking voor verwerking, indien jij je ervan hebt verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Vof Het LeerLokaaL
Emmastraat 73
6828 HD Arnhem

www.hetleerlokaal.nl