15 jaar kwalitatief onderwijs op gebied van tassen maken

Al 15 jaar staat kwaliteit bij het LeerLokaaL hoog in het vaandel. Kwaliteit die te herkennen is aan onze staat van dienst en die terugkomt in de diverse keurmerken en erkenningen.

NRTO-keurmerk

Wij hebben het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat het LeerLokaaL voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk 

CRKBO geregistreerd

Wij zijn geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO): onze opleidingen worden BTW-vrij aangeboden. In het register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Op grond van Europese wetgeving komen wij in aanmerking voor btw-vrijstelling. Daarom kunnen wij onze cursussen vrij van btw aanbieden. Ook onze zelfstandig werkende docenten zijn geregistreerd in het CRKBO.

Crafts council Nederland.

We staan al vanaf 2012 vermeld op de ‘curated map’ van de Crafts Council Nederland (CCNL), een  landelijk platform voor de ontwikkeling van het creatieve ambacht en de creatieve maakcultuur. Deze map geeft een overzicht van door de Crafts Council op kwaliteit gewaardeerde ondernemingen op het gebied van ambacht. ‘CCNL draagt bij aan de herwaardering van de creatieve ambachtscultuur in Nederland en voor het behoud van ambachtelijke technieken. Wij werken daar graag aan mee. CCNL ondersteunt makers, brengt ambachtelijke kennis en vaardigheden in kaart, behoudt en geeft deze door, om te voorkomen dat deze verloren gaan. CCNL maakt onderzoek mogelijk, biedt een podium en stimuleert ambachten in andere sectoren.’
Zie ons profiel op de site van de Craft Council: https://craftscouncil.nl/craftsmap-items/het-leerlokaal/