Opleiding en de fiscus

Voor het volgen van de jaaropleiding of de losse modules maak je kosten voor lesgeld en materialen. De kosten die je maakt, mag je meestal opvoeren als kosten binnen je (nog te starten) bedrijf.

Studiekosten aftrekken van de inkomstenbelasting

Belangrijkste voorwaarden aftrek studiekosten:

  • Als jij of je fiscale partner kosten maken kosten voor een studie. Kosten voor de studie van je kind mag je dus niet aftrekken.
  • Als de opleiding of studie gericht is op je beroep of toekomstige beroep.
  • Als er sprake is van een leertraject. Hierbij doe je kennis op onder begeleiding of toezicht.
  • Als je totale kosten min eventuele vergoedingen, hoger zijn dan € 500,-.
  • Als jij en je een fiscale partner beiden studiekosten maken, dan geldt de drempel voor jullie beiden apart. Je moet dus twee berekeningen maken en van beide bedragen € 500,- aftrekken. Het maakt daarbij niet uit wie de studiekosten betaalt.
  • Het bedrag dat je mag aftrekken als studiekosten is maximaal € 15.000,-. Dat is na aftrek van de drempel van € 500,-. In bepaalde gevallen geldt geen of een hoger maximaal bedrag.

Studiekosten zijn 100% bedrijfskosten

Volledige aftrek studiekosten en aftrek btw:

  • Als je specifiek voor je onderneming een opleiding volgt om je kennis op peil te houden of uit te breiden, en of de cursus wordt afgesloten met een examen is niet van belang. Ook is de naamgeving (cursus, seminar, …..) niet bepalend voor de aftrek
  • Als u de kosten maakt om nieuwe kennis te verwerven, zijn de kosten niet aftrekbaar als zakelijke kosten.

De grens tussen ‘op peil te houden van bestaande kennis’ en ‘verwerven van nieuwe kennis’ is lastig aan te geven. Twijfelt u? Laat u dan goed adviseren.

Niet-ondernemers

Particulieren kunnen gebruik maken van de STAP regeling. Kijk hier voor meer informatie.